ÚVOD            AKTUÁLNĚ            SKUPINY            VOZY            CENÍK            KONTAKT            INFO

S K U P I N Y  Ř I D I Č S K Ý C H  O P R Á V N Ě N Í

AM  mopedy a malé motocykly do 45 km/h od 15 let
A1  lehké motocykly do 125 ccm a do 11 kW od 16 let
A2  motocykly do 35 kW , výkon hmotnost nejvýše  0,2kW/kg od 18 let
A  motocykly nad 35 kW + tříkolová motorová vozidla nad 15 kW od 24 let
 pokud jste držitelem skupiny A2 - 2 roky od 20 let
B1  tří a čtyřkolová vozidla do 550 kg od 17 let
B  motorová vozidla (nejvýše 8 osob kromě řidiče) + traktory a samojízdné pracovní stroje do 3500 kg od 18 let
T  traktory a samojízdné pracovní stroje (i nad 3500 kg) včetně přípojného vozidla od 17 let
C1  motorová vozidla od 3500 kg do 7500 kg od 18 let
C  motorová vozidla nad 3500 kg od 18 let
D1  motorová vozidla pro přepravu osob s 8 až 16 místy k sezení (kromě místa řidiče) od 21 let
D  motorová vozidla pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení (kromě místa řidiče) od 24 let
E  přípojné vozidlo  
 
Řidičské oprávnění skupiny C1,C,D1,D,E - lze udělit pouze držiteli řidičského oprávnění skupiny B

info naleznete i na WIKIPEDIE

Copyright © MI 2014. All Rights Reserved.